Patryk JAKI : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Loceklis 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā 

Aizstājējs 

Budžeta kontroles komiteja 
Delegācija attiecībām ar Japānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti