Alexandr VONDRA : Sākums 

Loceklis 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Izraēlu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti