Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Sākums 

Locekle 

Reģionālās attīstības komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti