Anna ZALEWSKA : Sākums 

Locekle 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājēja 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti