Gilles BOYER : Sākums 

Loceklis 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
QUE  
Kvestori 

Kvestora pienākumi: 

  • Drošības jautājumi Parlamenta telpās attiecībā uz individuāliem deputātiem — īstenošanas pasākumi (tostarp Prezidija noteikumu par smēķēšanas aizliegumu īstenošana)
  • Lobistu reģistra un pastāvīgo apmeklētāju piekļuves zonām ar ierobežotu piekļuvi tehniskie aspekti
  • Valodu kursi un datorkursi deputātiem
  • Deputātu iespējas izmantot bibliotēku un dokumentu pārvaldība
  • Kontakti ar Bijušo deputātu apvienību, tostarp bijušajiem deputātiem piešķirtās telpas
  • Padomdevējas komitejas sūdzību izskatīšanai par Eiropas Parlamenta deputātu aizskarošu izturēšanos loceklis
  • Prezidija IKT inovāciju stratēģijas darba grupa, loceklis
  • Samierinātāja saskaņā ar reģistrētu deputātu palīgu statusa īstenošanas noteikumu 23. pantu
Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu 

Aizstājējs 

Budžeta kontroles komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Kontakti