Sándor RÓNAI : Sākums 

Loceklis 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju 

Aizstājējs 

Budžeta kontroles komiteja 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Kontakti