Katalin CSEH : Sākums 

Locekle 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājēja 

Budžeta kontroles komiteja 
Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti