Giuliano PISAPIA : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Konstitucionālo jautājumu komiteja 

Loceklis 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Palestīnu 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Cilvēktiesību apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti