Irene TINAGLI : Sākums 

Locekle 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Kontakti