Carlo CALENDA : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Kanādu 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 

Kontakti