Elisabetta GUALMINI : Sākums 

Locekle 

Budžeta komiteja 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Aizstājēja 

Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku 

Kontakti