Irina VON WIESE : 9. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : “Renew Europe” - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietniece 

  • 10-07-2019 / 31-01-2020 : Cilvēktiesību apakškomiteja

Biedrs 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Ārlietu komiteja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Lūgumrakstu komiteja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

Aizstājēja 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības 

Rakstiski jautājumi 
Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma 

Deklarācija par saistībām