Alexander BERNHUBER : Sākums 

Loceklis 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā 
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Kultūras un izglītības komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (B9-0149/2019) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti