Tudor CIUHODARU : Sākums 

Loceklis 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti