Barbara THALER : Sākums 

Locekle 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Indiju 

Aizstājēja 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz medus bitēm (B9-0149/2019) DE  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti