Sira REGO : Sākums 

Locekle 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm 

Aizstājēja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Stāvoklis Venecuēlā (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti