Raphaël GLUCKSMANN : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Cilvēktiesību apakškomiteja 

Loceklis 

Ārlietu komiteja 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā 

Kontakti