Eugen JURZYCA : Sākums 

Loceklis 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju 

Aizstājējs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) SK  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti