Tom BERENDSEN : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Reģionālās attīstības komiteja 
Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu 

Aizstājējs 

Transporta un tūrisma komiteja 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti