Franco ROBERTI : Sākums 

Loceklis 

Juridiskā komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm 
Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Irānu 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti