Ville NIINISTÖ : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Aizstājējs 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā 

Kontakti