Pietro BARTOLO : Sākums 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Loceklis 

Zivsaimniecības komiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Aizstājējs 

Delegācija attiecībām ar Irāku 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti