Idoia VILLANUEVA RUIZ : Sākums 

Locekle 

Ārlietu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku 
Delegācija attiecībām ar Indiju 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Stāvoklis Venecuēlā (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Parlamentu sadarbības delegāciju skaitliskais sastāvs (B9-0005/2019) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti