Andrey SLABAKOV : Sākums 

Loceklis 

Kultūras un izglītības komiteja 
Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Lūgumrakstu komiteja 
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Eiropas atceres nozīme Eiropas nākotnei (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) BG  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (B9-0038/2019, B9-0039/2019) BG  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti