Mazaly AGUILAR : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Aizstājēja 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
Drošības un aizsardzības apakškomiteja 
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm 
Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) ES  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti