• Richard   HOWITT  

Richard HOWITT : Rakstiski jautājumi - 8. sasaukums 

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 130. pants, II pielikums