Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Apvienotā Karaliste
  • Dzimšanas gads: 1961. gada 5. aprīlis, Reading

Uzstāšanās plenārsēdēs

129

Eiropadomes 2016. gada 20. un 21. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)

26-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-26(4)

ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (debates)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (debates) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Taizeme, it īpaši Andy Hall lieta

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Kolumbijas miera process (debates)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Stāvoklis Turcijā (debates)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana (debates)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahreina

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas noslēguma apsvērumiem

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

ATZINUMS par Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošanu

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

ATZINUMS par privāto sektoru un attīstību

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Institucionālie rezolūciju priekšlikumi

190

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Taizemi, it īpaši Andy Hall lietu

05-10-2016 RC-B8-1068/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Sudānu

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Ruandu: Victoire Ingabire lieta

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Zimbabvi

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Filipīnām

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Somāliju

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Mjanmu un jo īpaši par rohingu stāvokli

06-07-2016 RC-B8-0910/2016

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par pienācīgu pēcskolas uzraudzības iestāžu trūkumu bērniem ar invaliditāti Eiropas Savienībā

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zaudējis spēku

Detalizēti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Sākuma datums : 09-03-2015
Zaudē spēku : 09-06-2015
Parakstītāju skaits : 175 - 10-06-2015

Rakstiski jautājumi

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisija

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisija

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisija

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisija

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisija

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisija

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisija

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisija

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisija

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Komisija

Mutiski jautājumi

1

Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam

21-09-2015 O-000105/2015 Komisija