Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • Apvienotā Karaliste
 • Dzimšanas gads: 1961. gada 5. aprīlis, Reading

Politiskās grupas

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Loceklis
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Loceklis
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā - Loceklis
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (Apvienotā Karaliste)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Regionalas politikas komisija
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Loceklis

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Regionalas politikas komisija
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacija attiecibam ar Dienvidamerikas valstim
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacija attiecibam ar Dienvidamerikas valstim
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacija attiecibam ar Dienvidamerikas valstim un MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacija attiecibam ar Dienvidamerikas valstim un MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacija attiecibam ar Dienvidamerikas valstim un MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Sadarbibas un attistibas komisija
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Eiropas Parlaments delegati Vienotai parlamentarai asamblejai vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu (ACP-ES)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Attīstības un sadarbībaskomiteja
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Eiropas Parlamenta deputati Vienota parlamentara Asambleja vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu(ACP-ES)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Ārlietu, cilvēktiesību, kopējās drošības un aizsardzības politikas komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ārlietu komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ārlietu komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ārlietu komiteja
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ārlietu komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Ārlietu komiteja
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

Aizstājējs

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Ekonomikas un monetaro lietu un rupniecibas politikas komisija
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Attistibas un sadarbibas komisija
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Sadarbibas un attistibas komisija
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Cilvektiesibu apakškomisija
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Nodarbinatibas un socialo lietu komisija
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Pagaidu komiteja saistībā ar iespējamo CIP veikto Eiropas valstu izmantošanu, lai pārvadātu un nelikumīgi turētu apcietinājumā gūstekņus
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Juridiskā komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar NATO Parlamentāro asambleju
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Afganistānu
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Drošības un aizsardzības apakškomiteja
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

149

Reliģiju brīvība un kultūru daudzveidība (debates)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Stāvoklis Irānā (debates)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

ES prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes 25. sesiju (debates)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

2013. gada progresa ziņojums par Turciju (debates)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Stāvoklis Ukrainā (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Bruņotu bezpilota lidaparātu izmantošana (debates)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

3

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

ATZINUMS par korporatīvo sociālo atbildību — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

ATZINUMS par cilvēktiesībām un sociālajiem un vides standartiem starptautiskās tirdzniecības nolīgumos

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

2

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

ATZINUMS par ES kosmosa rūpniecības politiku — kosmosa nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla apgūšana

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Rezolūcijas priekšlikumi

170

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Pakistānu — nesenie vajāšanas gadījumi

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Krievijas iebrukumu Ukrainā

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par drošību un cilvēku tirdzniecību Sinajā

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par globālā aspekta uzsvēršanu cīņā pret bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu saturu tiešsaistē

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Zaudējis spēku

Detalizēti

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Sākuma datums : 15-04-2013
Zaudē spēku : 15-07-2013
Parakstītāju skaits : 132 - 15-07-2013

Rakstiska deklarācija par brīvprātīgu sistēmu rūpniecības ražojumu iepakojuma marķēšanai Braila rakstā

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Pieņemts

Detalizēti

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Sākuma datums : 23-03-2011
Zaudē spēku : 23-06-2011
Pieņemts (datums) : 23-06-2011
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P7_TA(2011)0299
Parakstītāju skaits : 447 - 23-06-2011

Rakstiska deklarācija par atbildības uzņemšanos par holokaustu

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Zaudējis spēku

Detalizēti

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Sākuma datums : 08-02-2010
Zaudē spēku : 20-05-2010
Parakstītāju skaits : 120 - 20-05-2010

Parlamentārie jautājumi

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Komisija

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Komisija

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Komisija

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Komisija

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Komisija

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Komisija

ES politika attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi

19-04-2012 O-000104/2012 Komisija

ES politika attiecībā uz Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi

19-04-2012 O-000103/2012 Padome

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

127

Camp Ashraf nometnes iemītnieku humanitārais stāvoklis.

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Balsojumu skaidrojumi

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par kodolieroču neizplatīšanu un Kodolieroču neizplatīšanas līguma nākotni

Balsojumu skaidrojumi

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Ģenerālās asamblejas 64. sesijā

Automobiļu rūpniecības nākotne (debates)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(11)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

ZIŅOJUMS par korporatīvo sociālo atbildību: jauna partnerība

EMPL
21-12-2006 A6-0471/2006

ZINOJUMS par ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2005. gadā un ES politiku šajā jomā

AFET
02-05-2006 A6-0158/2006

Rezolūcijas priekšlikumi

15

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Gazas joslā

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Kašmiru

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) septīto sesiju

19-02-2008 RC-B6-0092/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Gazas joslā

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) septīto sesiju

18-02-2008 B6-0101/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS Par stāvokli Gazas joslā

13-02-2008 B6-0069/2008

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par BBC žurnālista Alan Johnston lietu

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Rakstiskas deklarācijas

5

Rakstiska deklarācija par Kolumbiju un „VPS plus” tirdzniecības preferencēm

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Zaudējis spēku

Detalizēti

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Sākuma datums : 20-10-2008
Zaudē spēku : 05-02-2009
Parakstītāju skaits : 138 - 09-02-2009

Rakstiska deklarācija par bērnu ar invaliditāti diskrimināciju un ievietošanu īpašās iestādēs Eiropas Savienībā

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Zaudējis spēku

Detalizēti

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Sākuma datums : 09-04-2008
Zaudē spēku : 15-07-2008
Parakstītāju skaits : 213 - 10-07-2008

Rakstiska deklarācija par tādu bērnu, kuri cieš no dažādiem traucējumiem, diskrimināciju un sociālo atstumtību

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Pieņemts

Detalizēti

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Sākuma datums : 18-06-2007
Zaudē spēku : 25-10-2007
Pieņemts (datums) : 13-11-2007
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2007)0506
Parakstītāju skaits : 432 - 25-10-2007

Rakstiska deklarācija par Francijas Nacionālās asamblejas likuma pieņemšanu, ar kuru atzīst par krimināli sodāmu „1915. gada armēņu genocīda” noliegšanu

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Zaudējis spēku

Detalizēti

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Sākuma datums : 13-11-2006
Zaudē spēku : 23-02-2007
Parakstītāju skaits : 38 - 23-02-2007

Rakstiska deklarācija par reimatiskām slimībām

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Pieņemts

Detalizēti

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Sākuma datums : 05-07-2005
Zaudē spēku : 05-10-2005
Pieņemts (datums) : 13-10-2005
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P6_TA(2005)0389
Parakstītāju skaits : 406 - 05-10-2005

Parlamentārie jautājumi

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Padome

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Komisija

Palestīniešu ieslodzītie Izraēlas cietumos

15-04-2008 O-0041/2008 Komisija

  Palestinian prisoners in Israeli jails

15-04-2008 O-0040/2008 Padome

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Padome

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Komisija

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Komisija

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Komisija

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Komisija

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 5. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Rezolūcijas priekšlikumi

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

Rakstiskas deklarācijas

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Pieņemts

Detalizēti

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Sākuma datums : 12-01-2004
Zaudē spēku : 12-04-2004
Pieņemts (datums) : 01-04-2004
Pieņemtais teksts (ar parakstītāju vārdiem) : P5_TA(2004)0277
Parakstītāju skaits : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Zaudējis spēku

Detalizēti

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Sākuma datums : 28-11-2001
Zaudē spēku : 28-02-2002
Parakstītāju skaits : 111 - 28-02-2002

Parlamentārie jautājumi

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Komisija

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Komisija

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Padome

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Komisija

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Padome

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Komisija

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Komisija

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)