Paolo BARTOLOZZI : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 09-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Itālija)
 • 10-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Itālija)

Priekšsēdētājs 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju
 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Juridiskā komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par UNESCO Pasaules mantojuma vietu un objektu aizsardzības un saglabāšanas pasākumiem  
- P7_DCL(2010)0070 - Zaudējis spēku  
Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL  
Sākuma datums : 20-09-2010
Zaudē spēku : 20-12-2010
Parakstītāju skaits : 164 - 20-12-2010

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija