Paolo BARTOLOZZI
 • Paolo
  BARTOLOZZI
 • Itālija
 • Dzimšanas gads: 1957. gada 12. septembris, Firenze

Politiskās grupas

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 14.06.2001 / 19.07.2004 : Forza Italia (Itālija)
 • 23.06.2008 / 13.07.2009 : Forza Italia (Itālija)
 • 14.07.2009 / 09.12.2013 : Il Popolo della Libertà (Itālija)
 • 10.12.2013 / 30.06.2014 : Forza Italia (Itālija)

Priekšsēdētājs

 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju

Loceklis

 • 03.07.2001 / 14.01.2002 : Tieslietu un iekšeja tirgus komisija
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegacija attiecibam ar Centralamerikas valstim un Meksiku
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Juridiskā un iekšējā tirgus komiteja
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm un Meksiku
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 09.07.2008 / 13.07.2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas Parlamentārās sadarbības komitejās un attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju
 • 29.09.2009 / 30.06.2014 : Delegāciju vadītāju konference
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājējs

 • 02.07.2001 / 14.01.2002 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju politikas komisija
 • 27.09.2001 / 14.01.2002 : Delegacija ES-Slovakijas kopigai parlamentarai komisijai
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja
 • 19.09.2002 / 30.04.2004 : ES-Slovākijas Apvienotās parlamentārās komitejas delegācija
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Juridiskā komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

51

Medicīniskās ierīces (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība (debates)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(20)

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(6.16)

Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (īss izklāsts)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(22)

CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (īss izklāsts)

09-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-09(27)

Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai (A7-0334/2013 - Vital Moreira)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(9.2)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

2

Rezolūcijas priekšlikumi

8

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par Kazahstānu

12-03-2012 RC-B7-0135/2012

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Kazahstānā (2012/2553(RSP))

07-03-2012 B7-0140/2012

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Kirgizstānā

06-07-2010 RC-B7-0419/2010

Rezolūcijas priekšlikums par Kirgizstānu

05-07-2010 B7-0420/2010

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Kirgizstānā

03-05-2010 RC-B7-0246/2010

Rezolūcijas priekšlikums par Kirgizstānu

28-04-2010 B7-0257/2010

Rakstiskas deklarācijas

1

Rakstiska deklarācija par UNESCO Pasaules mantojuma vietu un objektu aizsardzības un saglabāšanas pasākumiem

20-09-2010 P7_DCL(2010)0070 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL

Sākuma datums : 20-09-2010
Zaudē spēku : 20-12-2010
Parakstītāju skaits : 164 - 20-12-2010

Parlamentārie jautājumi

104

  Authenticity labelling for leather products

31-03-2014 E-003954/2014 Komisija

  Chinese tourism law

27-03-2014 E-003846/2014 Komisija

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Komisija

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Komisija

  SGL Carbon - closure of Narni plant

17-02-2014 E-001722/2014 Komisija

  High-speed on the Adriatic rail line

20-01-2014 E-000483/2014 Komisija

  VP/HR - Disposal of Syrian chemical weapons

17-01-2014 E-000443/2014 Komisija

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

5

Rakstiskas deklarācijas

3

Rakstiska deklarācija par neatliekamo pasākumu plānu MVU nodokļu sloga samazināšanai Eiropas Savienībā

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Sākuma datums : 09-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 39 - 08-05-2009

Rakstiska deklarācija par dalībvalstu nodokļu sistēmu saskaņošanu, ieviešot „sadalījuma” metodi „quoziente familiare”

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Zaudējis spēku

Detalizēti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Sākuma datums : 09-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 23 - 08-05-2009

Rakstiska deklarācija par skolas psihologa amatu

09-03-2009 P6_DCL(2009)0029 Zaudējis spēku

Detalizēti

Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI

Sākuma datums : 09-03-2009
Zaudē spēku : 07-05-2009
Parakstītāju skaits : 39 - 08-05-2009

Parlamentārie jautājumi

5

  The Tuscany Region: 2000-2006 structural fund spending and 2007-2013 programming progress

26-02-2009 E-1497/2009 Komisija

  Antonio Merloni Spa - company crisis and the future of its factories

24-10-2008 E-5946/2008 Komisija

  Evaluation report on Regulation (EC) No 1400/2002

08-10-2008 H-0841/2008 Komisija

  Community Initiative Programme (CIP) INTERREG III B MEDOCC

25-09-2008 E-5369/2008 Komisija

  'Habitat' Directive (92/43/EC)

24-09-2008 E-5330/2008 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 5. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

9

  Consumer protection

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

  Intellectual property

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(3)

  Approximating civil procedural law in the Union

11-02-2004 P5_CRE(2004)02-11(8)

  Environmental liability

15-12-2003 P5_CRE(2003)12-15(9)

  Insurance against civil liability for motor vehicles

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(7)

  Environmental liability

13-05-2003 P5_CRE(2003)05-13(2)

  Human tissues and cells

09-04-2003 P5_CRE(2003)04-09(7)

  Community patent

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(10)

  Relief, rehabilitation and development

04-02-2002 P5_CRE(2002)02-04(6)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

1

Rezolūcijas priekšlikumi

7

  MOTION FOR A RESOLUTION on the recognition of 'historic markets'

19-03-2004 B5-0155/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the appointment of a European Ombudsman for the protection of minors

21-02-2003 B5-0154/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on religious freedom

20-11-2002 B5-0445/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights situation in Equatorial Guinea

12-06-2002 RC-B5-0336/2002

  draft resolution on human rights in Equatorial Guinea

10-06-2002 B5-0361/2002

NB! Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieejams tika oriģinālvalodā

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Chechnya

04-04-2002 B5-0193/2002

Parlamentārie jautājumi

13

  Fraudulent commercial transactions in trade between Italy and Bulgaria

28-04-2004 E-1426/2004 Komisija

  Crisis in the high-quality knitwear (cashmere) sector

28-04-2004 E-1425/2004 Komisija

  Problems in the Italian textile industry

07-04-2004 E-1197/2004 Komisija

  Imported goods in transit held up by customs

24-03-2004 E-1021/2004 Komisija

  Services of general interest

15-03-2004 E-0908/2004 Komisija

  Proceedings for infringement of Community directives

29-07-2003 E-2508/2003 Komisija

  Charges in the tourist industry

17-07-2003 E-2507/2003 Komisija

  Olive oil

06-12-2002 E-3480/2002 Komisija

  Europeanisation of Italian law 107/90 on the production of blood derivatives

25-02-2002 P-0590/2002 Komisija

  Incentives for young farmers in Tuscany

17-01-2002 E-0007/2002 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)

Finansiālo interešu deklarācija