Rainer WIELAND : 4. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 10-10-1997 / 19-07-1999 : Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 10-10-1997 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

 • 23-10-1997 / 06-05-1999 : Proceduras noteikumu, akreditacijas apstiprinajuma un neaizskaramibas komisija
 • 23-10-1997 / 19-07-1999 : Eiropas Parlamenta deputati vienošanas starp Afrikas, Karibu un Klusa okeana valstim un Eiropas Savienibu Vienotajai Asamblejai (ACP-ES)
 • 07-05-1999 / 19-07-1999 : Tieslietu un pilsonu tiesibu komisija

Aizstājējs 

 • 17-10-1997 / 30-11-1997 : Delegacija attiecibam ar Krieviju
 • 17-10-1997 / 06-05-1999 : Tieslietu un pilsonu tiesibu komisija
 • 17-10-1997 / 19-07-1999 : Vides, sabiedribas veselibas un pateretaju aizsardzibas komisija
 • 17-10-1997 / 19-07-1999 : Lugumrakstu komisija
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Delegacija ES-Krievijas parlamentaras sadarbibas komisijai
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegacija ES-Krievijas parlamentaras sadarbibas komisijai

Kontakti