Rainer WIELAND : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Eiropas Parlaments
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Parlaments

Biedrs 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Juridiskā komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lūgumrakstu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Juridiskā komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lūgumrakstu komiteja

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 19-10-2010 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Moldovas Parlamentārās sadarbības komitejā
 • 20-10-2010 / 18-01-2012 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par gatavošanos pilnīgi konverģētai audiovizuālajai pasaulei  
- JURI_AD(2013)523005 -  
-
JURI 
ATZINUMS par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)  
- PETI_AD(2013)513298 -  
-
PETI 
ATZINUMS par 29. pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads)  
- AFCO_AD(2013)521726 -  
-
AFCO 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Deklarācija par deputātu dalību trešo personu rīkotos pasākumos pēc šo personu uzaicinājuma 

Kontakti