Bent Hindrup ANDERSEN : 5. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : Eiropas Demokrātu un dažādo spēku grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 01-03-2003 / 19-07-2004 : JuniBevægelsen (Dānija)

Aizstājējs 

  • 25-03-2003 / 19-07-2004 : Vides, veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības politikas komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants