András GYÜRK : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség (Ungārija)

Priekšsēdētāja vietnieks 

 • 05-06-2007 / 13-07-2009 : Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Lūgumrakstu komiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegācija ES un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 15-03-2007 / 04-06-2007 : Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājējs 

 • 21-07-2004 / 08-09-2004 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultūras un izglītības komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Lūgumrakstu komiteja
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS Virzība uz Eiropas Enerģijas patērētāju tiesību hartu  
- ITRE_AD(2008)404466 -  
-
ITRE 
ATZINUMS par tirdzniecību un klimata pārmaiņām  
- ITRE_AD(2007)388576 -  
-
ITRE 

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti