András GYÜRK : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN) 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Kontakti