András GYÜRK : Sākums 

Loceklis 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Aizstājējs 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 

Kontakti