Edina TÓTH : Sākums 

Locekle 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm 

Aizstājēja 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti