Mairead McGUINNESS : Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti