Mairead McGUINNESS : 6. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fine Gael Party (Īrija)

Priekšsēdētāja 

 • 02-02-2006 / 19-06-2007 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības "Equitable Life Assurance Society" krīzi

Biedrs 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegācija ES un Rumānijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2006 / 01-02-2006 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar sabiedrības "Equitable Life Assurance Society" krīzi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Lūgumrakstu komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Lūgumrakstu komiteja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Indiju

Aizstājēja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budžeta komiteja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budžeta komiteja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par aitu elektroniskās identifikācijas sistēmu (EID)  
- P6_DCL(2008)0068 - Zaudējis spēku  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Sākuma datums : 01-09-2008
Zaudē spēku : 04-12-2008
Parakstītāju skaits : 81 - 05-12-2008
Rakstiska deklarācija par suņu cīņām Eiropas Savienībā  
- P6_DCL(2007)0086 - Zaudējis spēku  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Sākuma datums : 10-10-2007
Zaudē spēku : 24-01-2008
Parakstītāju skaits : 117 - 17-01-2008
Rakstiska deklarācija par liellopu un teļa gaļas ievešanu ES no Brazīlijas  
- P6_DCL(2007)0071 - Zaudējis spēku  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Sākuma datums : 03-09-2007
Zaudē spēku : 03-12-2007
Parakstītāju skaits : 51 - 04-12-2007

Apmeklējumu reģistrs 
Šis apmeklējumu reģistrs ir sagatavots, ņemot vērā Parlamenta 6. sasaukuma plenārsēžu protokolus. Tajā sniegtajiem datiem ir tikai informatīvs nolūks, un tie attiecas uz deputāta pilnvaru termiņa laiku Eiropas Parlamentā. Dati nav apstrādāti, t.i., nav ņemti vērā labojumi, kas attiecas uz attaisnotu prombūtni slimības dēļ, prombūtni bērna kopšanas atvaļinājumā, darba braucieniem sankcionētas Parlamenta delegācijas sastāvā utt.

Kontakti