Mairead McGUINNESS : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 15-04-2013 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle
 • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietniece

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fine Gael Party (Īrija)

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Lūgumrakstu komiteja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājēja 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 07-10-2009 / 28-08-2011 : Lūgumrakstu komiteja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 194. pants un 162. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 53. pants, 54. pants, V pielikums

ATZINUMS par Parlamenta nostāju attiecībā uz Padomes grozīto 2011. gada budžeta projektu — visas iedaļas  
- AGRI_AD(2010)445838 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par pilnvarojumu trialogam par 2011. finanšu gada budžeta projektu  
- AGRI_AD(2010)441263 -  
-
AGRI 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 133. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim) 
**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par talidomīda skandālu un izdzīvojušo veselības vajadzībām Eiropā  
- P7_DCL(2014)0011 - Zaudējis spēku  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 108 - 17-04-2014
Rakstiska deklarācija par personu ar invaliditāti tiesībām vēlēt  
- P7_DCL(2011)0044 - Zaudējis spēku  
Andrew DUFF , Mairead McGUINNESS , Ádám KÓSA  
Sākuma datums : 14-11-2011
Zaudē spēku : 16-02-2012
Parakstītāju skaits : 166 - 16-02-2012

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti