Mairead McGUINNESS : 8. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 01-07-2014 ... : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 01-07-2014 ... : Fine Gael Party (Īrija)

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Eiropas Parlaments
 • 18-01-2017 ... : Eiropas Parlaments

Priekšsēdētāja vietniece 

 • 13-10-2014 ... : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā
 • 18-01-2017 ... : Eiropas Parlamenta Prezidijs
 • 19-01-2017 ... : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Aizstājēja 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 14-07-2014 ... : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 19-01-2017 ... : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
 • 01-06-2017 ... : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Kontakti