Mairead McGUINNESS : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieces pienākumi: 

  • Attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, jo īpaši ar COSAC (galvenā kompetence)
  • Samierināšanas (kopā ar pr. v. E. Gebhardt un pr. v. P. Telička)
  • LESD 17. panta īstenošana

Priekšsēdētāja vietniece 

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā 

Locekle 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti