Mairead McGUINNESS : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieces pienākumi: 

  • Attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, īpaši ar COSAC (primārā kompetence)
  • Samierināšana (kopā ar pr. v. K. Barley un pr. v. N. Beer)
  • LESD 17. panta īstenošana
  • Brexit administratīvās sekas
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar Ziemeļamerikas valstīm

Locekle 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā 

Aizstājēja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja 
Konstitucionālo jautājumu komiteja 
Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm 
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti