Mairead McGUINNESS : Rezolūcijas priekšlikumi 

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 123. pants, 128. pants, 130.b pants, 135. pants

Kontakti