Mairead McGUINNESS : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 53. pants, 54. pants, V pielikums

ATZINUMS par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas  
- ENVI_AD(2018)615402 -  
-
ENVI 
ATZINUMS par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē  
- AGRI_AD(2015)564944 -  
-
AGRI 

Kontakti