Mairead McGUINNESS : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 205.a pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par Eiropas rīcības plānu pret mikrobu rezistenci pieejas “Viena veselība” ietvaros  
- AGRI_AD(2018)615417 -  
-
AGRI 
ATZINUMS par ES biškopības nozares perspektīvām un izaicinājumiem  
- ENVI_AD(2017)609657 -  
-
ENVI 

Kontakti