• Gunnar   HÖKMARK  

Gunnar HÖKMARK : Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus - 8. sasaukums