Gunnar HÖKMARK : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

 • 14-07-2009 / 24-11-2009 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Prezidija loceklis
 • 25-11-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Moderata Samlingspartiet (Zviedrija)

Priekšsēdētājs 

 • 17-09-2009 / 30-06-2013 : Delegācija ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā

Biedrs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegācija ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 17-09-2009 / 30-06-2013 : Delegāciju vadītāju konference
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Īpašā komiteja politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada
 • 09-05-2011 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Baltkrieviju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

Aizstājējs 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

all-activities 

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par ES valsts atbalsta noteikumu reformu attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem  
- ITRE_AD(2011)469885 -  
-
ITRE 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija