Lívia JÁRÓKA : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieces pienākumi: 

  • Revīzijas komisija, priekšsēdētāja
  • Piekļuve dokumentiem
  • Ēku, transporta un videi draudzīga Parlamenta DG, locekle
  • Augsta līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos, locekle
  • Eiropas Pilsoņu balvas komiteja, locekle
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar Rietumbalkānu valstīm

Locekle 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 

Aizstājēja 

Ekonomikas un monetārā komiteja 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Kontakti