Lívia JÁRÓKA : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

PE  
Eiropas Parlaments 

Priekšsēdētāja vietnieces pienākumi: 

  • Revīzijas komisija, priekšsēdētāja
  • Piekļuve dokumentiem
  • Ēku, transporta un videi draudzīga Parlamenta DG, locekle
  • Augsta līmeņa grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos, locekle
  • Eiropas Pilsoņu balvas komiteja, locekle
  • Aizstāj priekšsēdētāju attiecībās ar Rietumbalkānu valstīm

Locekle 

BURO  
Eiropas Parlamenta Prezidijs 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja 

Aizstājēja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti