Kinga GÁL : Sākums 

Priekšsēdētāja vietniece 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Locekle 

Cilvēktiesību apakškomiteja 
Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā 

Deputāta darbība pēdējā laikā 

Kontakti