Corien WORTMANN-KOOL

Politiskās grupas

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa - Locekle
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietniece

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Nīderlande)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Locekle

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Japānu
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājēja

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegācija attiecībām ar Persijas līča valstīm, ieskaitot Jemenu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegācija attiecībām ar Persijas līča valstīm, ieskaitot Jemenu
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Transporta un tūrisma komiteja
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija ES un Armēnijas, ES un Azerbaidžānas un ES un Gruzijas Parlamentārās sadarbības komitejās
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Transporta un tūrisma komiteja

Parlamentārās aktivitātes 7. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

85

Prezidentvalsts Grieķijas darba programma (debates)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Eiropas Centrālās bankas 2012. gada pārskats (debates)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (debates)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (debates)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

ES banku sektora struktūras pārveidošana (debates)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

3

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

5

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

1

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Rezolūcijas priekšlikumi

27

Rezolūcijas priekšlikums par gatavošanos Eiropadomes 2013. gada 19. un 20. decembra sanāksmei

09-12-2013 B7-0560/2013

Kopīgas rezolūcijas priekšlikums par vēlēšanām Gruzijā

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Rezolūcijas priekšlikums par vēlēšanām Gruzijā

17-10-2012 B7-0468/2012

Rezolūcijas priekšlikums par Eiropadomes 2012. gada jūnija sanāksmi

03-07-2012 B7-0410/2012

Rezolūcijas priekšlikums par 2012. gada 28. un 29. jūnija Eiropadomes secinājumiem

03-07-2012 B7-0406/2012

Rezolūcijas priekšlikums par gatavošanos Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra sanāksmei

11-10-2011 B7-0534/2011

Parlamentārie jautājumi

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komisija

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komisija

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komisija

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komisija

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komisija

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komisija

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komisija

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komisija

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komisija

Parlamentārās aktivitātes 6. sasaukuma plenārsēdēs

Uzstāšanās plenārsēdēs

58

— Pie stūres pavadītā laika novērtēšana un atpūtas laiki (debates)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēma (debates)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Par pasākumiem vides uzlabošanai MVU ar Eiropas mazās uzņēmējdarbības aktu (debates)

03-12-2008 P6_CRE(2008)12-03(16)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

6

ZIŅOJUMS par tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

3

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai pilnveidotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un enerģijas pakalpojumiem

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Rezolūcijas priekšlikumi

9

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Dohas sarunu kārtas nākotni

30-09-2008 B6-0524/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Gruzijā

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Gruzijā

28-05-2008 B6-0289/2008

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Transatlantisko ekonomikas padomi

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Transatlantisko ekonomikas padomi

28-04-2008 B6-0210/2008

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par situāciju Gruzijā

21-11-2007 B6-0485/2007

KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par izstrādājumu, it īpaši rotaļlietu, drošumu

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par izstrādājumu, it īpaši rotaļlietu, nekaitīgumu

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamentārie jautājumi

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Komisija

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Komisija

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Komisija

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Komisija

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Komisija

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Komisija

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Komisija

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Komisija

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Komisija

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Komisija

Deklarācijas (7. sasaukums)