• Vladimír   MAŇKA  

Vladimír MAŇKA : Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus - 8. sasaukums 

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG